Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van Masterscout. Probeer het daarom leuk te houden voor jezelf. Op dit moment is het maximum bedrag wat geïnvesteerd kan worden in onze spelersaandelen 500 euro op jaarbasis. Dit bedrag wordt op een later moment mogelijk verhoogd